PRENICEA TEKA (30 - 325)

Keresztény vagy a kereszténységgel kapcsolatos írások gyűjteménye

Bevezető

1. sz.
101 A "Szeretett Tanítvány" ?-?
10101 ~30-~70 A "Szeretett Tanítvány" Evangéliuma
10102 ~30-~100 A "Szeretett Tanítvány" 1. Levele valószínű, hogy a "Szeretett Tanítvány" a szerző
102 Máté Apostol ?-? 3 102a-val jelölöm a ma ismert Máté Ev. szerzőjét
10201 ~35-~42 Ős Máté Evangéliuma Euszebiosz (Pápiász) és Jeromos hivatkoznak rá
10202 ~42-~64 Máté Evangéliuma A 10201 és 10301 egybeszerkesztése
103 Márk Evangelista ?-? 8
10301 ~35-~64 Márk Evangéliuma
10302 ~70-~255 Márk titkos evangéliuma szerintem modern hamisítvány
104 Lukács Evangelista ?-? 7
10401 ~37-~62 Lukács Evangéliuma valószínű, hogy Lukács a szerző. A 10201 és 10301 egybeszerkesztése.
10402 ~41-~62 Apostolok Cselekedetei valószínű, hogy Lukács, Pál kísérője a szerző.
10402a ~400 Apostolok Cselekedetei (Nyugati változat) A Bezae Kodex-ben található
10403 18. sz Az apostolok cselekedeteinek elveszett fejezete. Más néven Sonnini kézírat. Modern hamisítvány
105 Pál (Saul) ?-~67 5
10501 ~50 1. Thessalonika
10502 ~50- Galáczia
10503 ~54 1. Korinthus
10504 ~55 Róma
10505 ~56 2. Korinthus
10506 ~60 2. Timótheus szerzősége vitatott, de általam elfogadott
10507 ~60 Efézus
10508 ~61 Filippi
10509 ~61 Kolossé
10510 ~61 Filemon
10511 ~50-~60 2. Thessalonika
10512 ~62-~65 1. Timótheus szerzősége vitatott
10513 ~62-~65 Titus szerzősége vitatott
10514 ~61 Laodiczia elveszett
106 Barnabás (?) ?-? 6
10601 A zsidókhoz írt levél A szerző vitatott én Tertullianus álláspontját képviselem.
10602 ~80-~120 Levele szerzősége kizárt
107 Péter Apostol (?) ?-~64 1
10701 1. Levele szerzősége vitatható
10702 2. Levele szerzősége vitatott
10703 ~70-~160 Péter evangéliuma Apokrif / nem valószínű egy eredeti léte
10704 ~95-~150 Péter apokalipszise
10705 ~95-~150 Péter prédikációi elveszett, csak az Alex. Kelemen és Órigenész idézeteiből ismert
108 Jakab Jézus testvére (?) ?-~62 2
10801 Levele szerzősége vitatható
10802 ~95-~150 Jakab apokrifonja Nag Hammádi I,2; Szerzősége kizárt
109 Judás Jézus testvére (?) ?-? 4
10901 Levele szerzősége vitatható
110 János Presbiter ?-?
11001 2. Levele
11002 3. Levele
111 János ?-?
11101 Jelenések
112 Tamás Apostol (?) ?-?
11201 Tamás evangéliuma Nag Hammádi II,2
113 Iosephus Flavius ~37-~100 13
11301 ~93-~94 A zsidók története
11302 ~75 A zsidó háború
114 Római Szent Kelemen ?-~101 15
11401 69-70 A korintusiakhoz írt első levél szerzősége vitatható
115 I. Szent Anaklét pápa ?-~88
11501 9. sz. Epistola ad Episcopos Italiae de Ordinatione Archiepiscoporum Ál-Izidor hamisítvány
11502 9. sz. Epistola de Oppressione et Laceratione Christianorum Ál-Izidor hamisítvány
11503 9. sz. Epistola de Patriarchis et Primatibus ac Reliquis Episcopis Ál-Izidor hamisítvány
11504 ~76-~88 Vértanúságokról írt könyv elveszett
116 Alexandriai Philón ~i.e.20-~45 11
11601 Legatio ad Gaium
199 NN
19901 ~30-~40 A Márk előtti szenvedéstörténet feltételezett, de sehol sem említett
19902 ~30-~40 Semeia forrás / Jelek evangéliuma feltételezett, de sehol sem említett
19903 ~35-~42 Q A két forrás elmélet 2. eleme szerintem azonos az Ős Máté evangéliumával
19904 ~50-~140 Oxyrhynchus 1224 (evangélium?) párszavas töredék
19905 ~50-~150 Ádám apokalipszise Nag Hammádi V,5 (keresztény volta vitatott)
19906 ~50-~150 Eugnosztosz, az áldott Nag Hammádi III,3 és V,1
19907 ~50-~200 Jézus Krisztus Bölcsessége Nag Hammádi III,4
19908 ~70-~150 Didakhé
19909 ~70-~120 Az Egerton evangélium töredék
19910 ~70-~200 A Fayyum töredék töredék
19911 ~70-~165 Mara Bar Serapion kétes értékű
19912 ~70-~200 A tizenkét pátriárka testamentuma keresztény volta vitatott szinte kizárható
19913 ~70-~200 Az egyiptomiak görög evangéliuma csak idézetekből ismert
19914 ~70-~200 Héberek evangéliuma csak idézetekből ismert
19915 ~80-~250 A keresztény Szibillai jóslatok
19916 ~95-~160 Nazareusok evangéliuma csak idézetekből ismert
19917 ~95-~160 Ebioniták evangéliuma csak idézetekből ismert
2. sz.
201 Hierapoliszi Szent Papiasz ~60-~130 18
20101 ~95-~120 Az Úr mondásainak magyarázata elveszett, csak idézetekből ismert
202 Antiochiai Szent Ignác ~35-~107 16
20201 Az efézusiakhoz szerintem ~250-i hamisítvány
20202 Magnéziaiakhoz szerintem ~250-i hamisítvány
20103 Trallianshoz szerintem ~250-i hamisítvány
20204 A rómaiakhoz szerintem ~250-i hamisítvány
20205 A filadelfiaiakhoz szerintem ~250-i hamisítvány
20206 A szmirniakhoz szerintem ~250-i hamisítvány
20207 Polikárphoz, Szmirna püspökéhez szerintem ~250-i hamisítvány
20208 Polikárphoz, szír verzió szerintem ~250-i hamisítvány
20209 Efézusiakhoz, szír verzió szerintem ~250-i hamisítvány
20210 Rómaiakhoz, szír verzió szerintem ~250-i hamisítvány
20211 A tarsusiakhoz Biztos ~325 utáni hamisítvány
20212 Az antiochiaiakhoz Biztos ~325 utáni hamisítvány
20213 Hero, antiochiai diakónushoz Biztos ~325 utáni hamisítvány
20214 A filippiekhez Biztos ~325 utáni hamisítvány
20215 A prozelita Mária levele Ignáchoz Biztos ~325 utáni hamisítvány
20216 A Zarbusz melleti neapoliszi Máriához Biztos ~325 utáni hamisítvány
20217 Elsö levele Szent Jánoshoz Biztos ~325 utáni hamisítvány
20218 Második levele Szent Jánoshoz Biztos ~325 utáni hamisítvány
20219 Ignac levele Szüz Máriahoz Biztos ~325 utáni hamisítvány
20220 Szüz Mária válasza Biztos ~325 utáni hamisítvány
20221 Ignác mártir halála
203 Szmirnai Szent Polikárp ~69-155 17
20301 ~110-~140 Szent Polikárp levele a Filippiekhez szerintem ~250-i hamisítvány
204 Caius Plinius Caecilius Secundus ~61-~113 ifjabb Pliniusz
20401 ~110 Levélváltás Trajanusszal szerzősége vitatható
205 Caius Suetonius Tranquillus ~69-~160 Suetonius
20501 ~121 Császáréletrajzok De vita XII Caesarum libri VIII.
206 Publius Cornelius Tacitus ~56-~120 Tacitus
20601 ~116 Annales Ab excessu divi Augusti
207 Athéni Szent Quadratus ?-~129 19
20701 ~125 Apológia csak EE 4.3.2 töredéke ismert...
208 Athéni Szent Arisztidész 2. sz. 20
20801 ~138-~147 Apológia
209 Baszileidész 2. sz.
20901 ~120-~140 Exegetica (Baszileidész evangéliuma) 24 könyvbol állt, de elveszett.
210 Valentinus ~100-~165
21001 Idézetek müveiböl
21002 ~140-~180 Az igazság evangéliuma Valentinus szerzősége vitatott, Nag Hammádi I,3 és XII,2
211 Markión ~85-~160
21101 ~130-~140 Az Úr evangéliuma Lukács átdolgozott! Evangéliuma
21102 ~130-~140 10 Pál levél átdolgozott!
21103 ~130-~140 Antitézisek mindhárom elveszet csak a kritikusok idézeteiből ismert
212 Pellai Ariszton ~100-~160
21201 ~130-~140 Irásai csak idézetekből ismert
213 Epiphanes Carpocrates fia ?-?
21301 ~130-~160 Az igazságosság csak Alexandriai Kelemen idézetekből ismert (Szönyegek 3.6.1-3.9.3)
214 Ptolemaiosz (Valentiánusz tanítványa) 2. sz
21401 ~140-~160 Flórához írt levél
21402 ~140-~160 János Ev. bevez. magyarázata
215 Alexandriai Isidor (Baszileidész fia) ?-?
21501 ~140-~160 irásai csak Alexandirai Kelemen idézetekből ismert (Szönyegek 2.113.1-2.114.2, 3.2.1-3.3.4, 6.52.3-6.53.5)
216 Marcus Cornelius Fronto ~100-~160
21601 ~140-~170 Keresztény ellenes irásai Minucius Felix Octaviusaból ismert (lásd ott)
217 Szent Jusztinosz ~103-~166 23
21701 ~150-~160 Dialógus a zsidó Trifonnal
21702 ~150-~160 1. Apológiája
21703 ~150-~160 2. Apológiája
21704 ~150-~160 Beszéd a görögökhöz kétes szerzöség
21705 ~150-~160 A Feltámadásról kétes szerzőség
21706 ~150-~160 Isten egyeduralmáról kétes szerzőség
21707 ~150-~160 Biztatás a görögöknek szerzőség kizárt
21708 ~150-~160 Minden eretnekség cáfolata csak Euszebiosz említéseiből ismert. (EE 4.11.10)
21709 ~150-~160 Markion ellen csak Ireneusz és Euszebiosz említéseiből ismert.
21710 ~150-~160 A Zsoltáros Csak Euszebiosz említéseiből ismert. (EE 4.18.5)
21711 ~150-~160 A Lélekröl Csak Euszebiosz említéseiből ismert. (EE 4.18.5)
21712 ~150-~160 Töredékek elveszett írásokból
21713 Szent Jusztinosz mártír halála
21714 ~150-~160 Görögök ellen Csak Euszebiosz említéseiből ismert. (EE 4.18.3)
21715 ~150-~160 Cáfolat (görögök ellen) Csak Euszebiosz említéseiből ismert. (EE 4.18.4)
218 Bizánci Theodotosz 2. sz. Valentianuszi gnosztikus
21801 ~150-~180 Kivonatok (Excerpta ex Theodotus) csak Alexandirai Kelemen idézetekből ismert
219 Herakleon 2. sz. Valentianuszi gnosztikus
21901 ~150-~180 János Evangéliuma magyarázat csak Órigenész és Alexandriai Kelemen idézetekből ismert
220 Tatianosz ~120-~180 29
22001 ~160-~175 Evangélium-harmónia (Diatessaron)
22002 0212 töredék Dura-Európoszi Evangélium-harmónia
22003 ~176 Beszéd a görögökhöz Oratio ad Graecos
22003 Töredékek elveszett írásokból
221 Hieropoliszi Szent Claudius Apollinarisz ?-~175 26
22101 ~160-~180 írásai csak idézetekből ismert
222 Apelles ?-?
22201 ~160-~180 írásai tanai csak idézetekből ismert
223 Julius Cassianus ?-?
22301 ~160-~180 írásai csak Alexandriai Kelemen idézetekből ismert (Szönyegek 3.91.1-3.95.3)
224 Marcus Minucius Felix ?-~250 58
22401 ~160-~250 Octavius
225 Szardeszi Szent Meliton ?-~180 24
22501 ~165-~175 Húsvéti homília (Peri Pascha)
22502 ~165-~175 Marcus Aurelius római császárhoz írt apológia töredékek
22503 ~165-~175 mintegy húsz mű töredékek
226 Hégészipposz ~110-~180 22
22601 ~165-~175 Visszaemlékezések (Hüpomneumata) (5 könyv) elveszett, csak Euszebiosz idézetek...
227 Korintusi Szent Dionüsziosz 2. sz. 27
22701 ~165-~175 Levél a Római Gyülekezethez elveszett, csak Euszebiosz idézetek...
22702 ~165-~175 További 7 levél elveszett, lásd EE 4.23.1-13
228 Szamoszatai Lukianosz ~120-~180
22801 ~165-~175 Peregrinosz halála keresztényszatíra
22802 ~165-~175 Alexandrosz avagy az álpróféta
229 Marcus Aurelius ~121-~180
22901 167 Elmélkedések
230 Athéni Szent Athénagorasz ~133-~190
23001 ~177-~180 Kérvény a keresztények ügyében.
23002 ~175-~180 A halottak feltámadásról
231 Lyoni Szent Iréneusz ?-~202 35
23101 ~180 Az eretnekség ellen (Adversus Haereses) (5 könyv)
23102 ~180 Értekezés az Apostoli Igehirdetés bemutatására
23103 ~180 több elveszett műve...
23104 ~189-~199 levelek Viktor pápához
232 Rhodón 2. sz. 37
23201 ~175-~180 Markion ellenes irása elveszett, csak Euszebiosz idézetek... (EE 5.13.)
233 Cézáreai Szent Teofil ?-~195 43
23301 ~175-~185 A húsvéttal kapcsolatos levele elveszett, csak Euszebiosz idézetek...
234 Pergamoni Galénosz 129-201
23401 ~175-~190 A természetes képességekről
23402 ~175-~190 Buzdítás a művészetek, különösen az orvostudomány tanulmányozásához
23403 ~175-~190 Az Álmok Diagnózisáról
235 Kelszosz 2. sz.
23501 ~177 Igaz szó csak Órigenész válaszművéből ismert
236 Antiochiai Szent Theophilosz ?-~183 25
23601 ~180-~185 Autolükoszhoz (3 könyv)
23602 Hermogenes eretneksége ellen elveszet, csak Euszebiosz és Jeromos által említett
23603 Markion ellen elveszet, csak Euszebiosz és Jeromos által említett
23604 Katekista irások elveszet, csak Euszebiosz és Jeromos által említett
23605 Az Evangéliumok és az Idézetek könyvének magyarázata elveszet, csak Euszebiosz és Jeromos által említett
237 Bardeszanész 154-~222 33
23701 ~180-~220 Az vidékek törvényeinek könyve (liber legum regionum)
23702 ~180-~220 150 zsoltár és himnusz elveszett
238 Római Szent Hippolütosz ~170-~235 61? ellenpápa
23801 Minden eretnekség cáfolata (Philoszophumena) (10 könyv) A 2. és 3. könyv elveszett
23802 Eretnekség ellenes...(Szüntagma)
23803 ~215 Az apostoli hagyomány (Traditio Apostolica)
23804 Hexaemeron (Hét munkanap) töredék
23805 Teremtés könyvének kommentárja
23806 A számok könyve töredék
23807 Királyok könyve töredék
23808 A Zsoltárok töredék
23809 A példabeszédek könyve töredék
23810 Énekek énekének kommentárja
23811 Ézsaiás töredék
23812 Jerémiás és Ezékiel töredék
23813 Dániel könyvének kommentárja
23814 Máté töredék
23815 Lukács töredék
23816 A Zsoltárok 2 töredék
23817 Értekezés Krisztusról és az Antikrisztusról
23818 Zsidók ellen
23819 Plato ellen
23820 Noetus eretneksége ellen
23821 Beron és Helix ellen
23822 Társalgás Szent Theopanuszról
23823 Társalgások és homilia töredékek
23824 Egyéb írásai töredékei
23825 ~217-~222 Kalixtusz ellenes írása
23826 A Tora kétes töredékei
23827 A Világ végéről
23828 A Tizenkét apostolról
23829 A 70 tanítványról
23830 Ethióp keresztények Kánonjai
23831 Alexandriai keresztények Kánonjai
23832 Krónika
239 Alexandriai Szent Kelemen ~150-~215 38
23901 ~198-~203 Szőnyegek (Stromateis)
23902 ~195 Buzdítás a görögökhöz (Protreptikòs eis toùs Héllenas)
23903 ~198 A Nevelő (Paidagogós)
23904 Krisztus-himnuszai
23905 Mely gazdagok mentetnek meg (Quis dives salvetur)
23906 A frisen kereszteltekhez
23907 Töredékek
240 II. Jeruzsálemi Maximosz ?-? 47
24001 ~185-~195 Ami az anyagot illeti töredékek
241 Efézusi Polükratész ~125-~196 45
24101 ~185-~195 Levele 1. Viktor pápához Euszebiosz és Jeromosnál maradt fenn
242 I Szent Viktor pápa ~155-~199 34
24201 ~189-~199 irásai Euszebiosz említései
24202 9. sz. Decretalia ad Episcopos per Africam Constitutos Ál-Izidor hamisítvány
24203 9. sz. Aexandriai Theophiliushoz irt levél Ál-Izidor hamisítvány
24204 Két hamis levél
243 Névtelen anti-montanista
24301 ~193 töredékek Euszebiosz említései
244 Quintus Septimius Florens Tertullianus ~160-~225 53
24401 ~197 Védőbeszéd (Apologeticus)
24402 A bálványimádásról (De idololatria)
24403 A látványosságokról (De spectaculis)
24404 ~211 A koszorúról (De corona)
24405 Scapulához (Ad Scapulam)
24406 ~197 A nemzetekhez (Ad Nationes)
24407 A zsidók ellen (Adversus Iudaeos)
24408 ~210-~213 A lélekrol (De anima)
24409 Pergátló kifogás (De praescriptione haereticorum)
24410 ~207 Markion ellen (Adversus Marcionem) (5 könyv)
24411 Hermogenes ellen (Adversus Hermogenem)
24412 A valentinianusok ellen (Adversus Valentinianos)
24413 ~203-~206 Krisztus testéről (De carne Christi)
24414 ~210-~213 A feltámadásról (De resurrectione)
24415 ~213-~217 Praxeas ellen (Adversus Praxean)
24416 Skorpió (Scorpiacae)
24417 A bűnbánatról (De paenitentia)
24418 A keresztségről (De baptismo)
24419 Az imádságról (De oratione)
24420 A vértanúkhoz (Ad martyres)
24421 A menekülésről az üldözés idején (De fuga in persecutione)
24422 A türelemről (De patientia)
24423 ~210 A palliumról (De pallio)
24424 Az asszonyi cicomáról (De cultu feminarum)
24425 A szüzek fátyláról (De virginibus velandis)
24426 ~203 A feleségéhez (Ad uxorem)
24427 ~207 Intés a tisztaságra (De exhortatione castitatis)
24428 ~217 Az egyszeri házasságról (De monogamia)
24429 A tisztaságról (De pudititia)
24430 A böjtrol (De jejunio adversus psychicos)
24431 töredék
24432 Perpetua és Felicitas szenvedése szerzősége vitatott
24433 De Testimonio Animć A De anima előszava (nem biztos, hogy ő írta)
24434 Appendix (Against All Heresies) szerzősége vitatott
24435 De execrandis gentium diis biztos, hogy nem ő írta
24436 Carmen Adversus Marcionitas biztos, hogy nem ő írta
24437 Genesis 4. sz-i Cyprianus Gallus (?)
24438 De Sodoma 4. sz-i Cyprianus Gallus (?)
24439 De Iona Propheta/De Nineva 4. sz-i Cyprianus Gallus (?)
24440 Ad Senatorem 4. sz-i ismeretlen
24441 De Iudicio Domini 4. sz-i Verecundus (?)
245 Szent Pantainosz ?-~216 36
24501 ~190-~210 töredékek
246 Agrippa Castor 2. sz. 21
24601 ~135 Cáfolat Euszebiosz és Jeromosnál maradt fenn
247 Szent Evarisztosz pápa ?-~105
24701 9. sz. Decretalia de Ordine Diaconorum Ál-Izidor hamisítvány
24702 9. sz. Epistola Supra Quod Christus Sit Caput et Sponsus Ecclesiae Ál-Izidor hamisítvány
248 I. Szent Sándor pápa ?-~115
24801 9. sz. Decretum Ut Vitentur Detractiones Ál-Izidor hamisítvány
24802 9. sz. Epistola ad Universos Orthodoxos Ubique Constitutos Ál-Izidor hamisítvány
24803 9. sz. Epistola de Causis et Gravationibus Sacerdotum Ál-Izidor hamisítvány
24804 ~105-~115 Herocleon Ellen elveszett
249 I. Szent Szixtusz pápa ~42-~124
24901 9. sz. Epistola II de Reverentia Vasorum Sacri Ministerii Ál-Izidor hamisítvány
24902 9. sz. Epistola Prima de Fidei Veritate Ál-Izidor hamisítvány
250 Szent Teleszphorosz pápa ?-~136
25001 9. sz. Decretum de Ieiunio Septem Ebdomadarum Ante Pascha Ál-Izidor hamisítvány
251 Szent Hüginosz pápa ?-~142
25101 9. sz. De Fide et Religionis Causis Ál-Izidor hamisítvány
25102 9. sz. Epistola ad Athenienses Ál-Izidor hamisítvány
252 I. Szent Piusz pápa ?-~154
25201 9. sz. Decretum 'Ut in Die Dominico Pascha Celebretur' Ál-Izidor hamisítvány
25202 9. sz. Epistola ad Italicos Archiepiscopos Ál-Izidor hamisítvány
25203 ~142-~154 Epistolae Drecretaque Justus viennei püspökhöz írt 2 levél
253 Szent Anicét pápa ?-~167
25301 9. sz. Decretalia ad Universos Galliae Episcopos Ál-Izidor hamisítvány
254 Szent Szótér pápa ?-~174
25401 9. sz. Ad Episcopos Italiae Ál-Izidor hamisítvány
25402 9. sz. Decretalia de Fede Ál-Izidor hamisítvány
255 Szent Eleutherosz pápa ?-~189
25501 ~174-~189 Töredék
25502 9. sz. Decretalia Ál-Izidor hamisítvány
256 Asterius Urbanus
25501 Írásai
257 Pinütosz, Gnoszia püspöke 2. sz. 28
25701 ~165-~175 Levéle Korintusi Szent Dionüszoszhoz elveszett, csak Euszebiosz leírása alapján ismert (EE 4.23.7-8)
299 NN
29901 ~100-~160 Hermasz pásztora
29902 ~100-~200 Ódák könyve
29903 ~100-~200 Az Előest evangéliuma elveszett
29904 ~100-~230 A Mennydörgő, tökéletes tudat Nag Hammádi VI,2
29905 ~101-~220 Az elkaszaiták könyve elveszett, Római Hippolütosz Minden eretnekség cáfolata 9. könyvében említi.
29906 ~110-~160 Oxyrhynchus 840 (evangelium?) párszavas töredék
29907 ~110-~160 Mátyás evangéliuma (Hagyományok ?) elveszett (4 Alexandriai Kelemen idézet)
29908 ~120-~140 A Megváltó evangéliuma (Naassene Fragment) csak Hippolütosz idézeteiből ismert
29909 ~120-~180 János apokrifonja (János titkos evangéliuma/könyve) Nag Hammádi II,1 III,1 és IV,1
29910 ~120-~180 Mária Evangéliuma
29911 ~120-~180 A Megváltó dialógusa Nag Hammádi III,5
29912 ~120-~180 A Megváltó evangéliuma (Berlini Evangélium) töredék
29913 ~120-~180 Jakab 2. Apokalipszisse Nag Hammádi V,4
29914 ~120-~180 Trimorphic Protennoia Nag Hammádi XIII,1
29915 ~120-~180 A tökéletesség evangéliuma csak idézetekből ismert
29916 ~120-~2000 Mária származása (Genna Marias) csak Epiphaniosz említéséből ismert
29917 ~130-~160 Az ophita diagram Csak Órigenész említéseiből ismert
29918 ~130-~160 2. Kelemen Levél szerzőség kizárt
29919 ~130-~170 Judás Evangéliuma
29920 ~130-~200 Levél Diognétoszhoz
29921 ~140-~150 Az apostolok levele
29922 ~140-~170 Jakab gyermekség evangéliuma
29923 ~140-~170 Tamás gyermekség evangéliuma
29924 ~150-~160 A szmirnai egyház körlevele Szent Polikárp vértanúhaláláról
29925 ~150-~200 Ézsaiás mennybemenetele valószínűleg korábbi...
29926 ~150-~200 A tudás értelmezése Nag Hammádi XI,1
29927 ~150-~200 Hitvallás az igazságról Nag Hammádi IX,3
29928 ~150-~200 Péter apostol cselekedetei
29929 ~150-~200 János apostol cselekedetei
29930 ~150-~200 Pál apostol cselekedetei
29930a ~150-~200 Pál és Thekla
29930b ~150-~200 A korinthosiak levele Pálhoz
29930c ~150-~200 Pál levele a korinthosiakhoz a testrol Pál 3. levele a korinthosiakhoz
29931 ~150-~200 András apostol cselekedetei
29932 ~150-~225 Péter apostol és a tizenkettő cselekedetei Nag Hammádi VI,1
29933 ~150-~225 Tamásnak, a Vitázónak Könyve Nag Hammádi II,7
29934 ~150-~250 Sém parafrázisa Nag Hammádi VII,1
29935 ~150-~250 Ezsdrás 5. könyve
29936 ~150-~250 Ezsdrás 6. könyve
29937 ~150-~300 Iránymutató tanítás Nag Hammádi VI,3
29938 ~150-~300 Pál kopt apokalipszise Nag Hammádi V,2
29939 ~150-~300 Pál apostol imája Nag Hammádi I,1
29940 ~150-~300 Beszélgetés a nyolcadikról és a kilencedikről Nag Hammádi VI,6
29941 ~150-~300 Melchizedek Nag Hammádi IX,1
29942 ~150-~350 Pál prédikációja (Praedicatio Pauli) Ál-Ciprián: De Rebaptisme -írásában (17. rész) említett.
29943 ~150-~350 Levél a Laodicziakhoz (apokrif)
29944 ~150-~350 Mária nagyobb kérdései csak Epiphaniosz említéséből ismert
29945 ~150-~350 Allogenes az idegen Nag Hammádi XI,3
29946 ~150-~350 Hüpszifron Nag Hammádi XI,4
29947 ~150-~350 Valentiniánuszi magyarázat Nag Hammádi XI,2
29948 ~150-~350 Péter apostol cselekedete sokszor a Péter Ap. Csel-i hez csatolva!
29949 ~150-~360 A bennünk rejlő hatalmas erő fogalma Nag Hammádi VI,4
29950 ~150-~400 A Pilátus akta (Acta Pilati ) Nikodémus evangéliuma
29951 ~150-~400 Antimarkionita előszavak
29952 ~150-~400 Egy János és Jézus közti beszélgetés töredékei
29953 ~161-~180 Carpus, Papylus, és Agathonice cselekedetei
29954 ~170 A Muratori-töredék
29955 ~170-~200 Értekezés a feltámadásról Nag Hammádi I,4
29956 ~170-~220 Péternek Fülöphöz írott levele Nag Hammádi VIII,2
29957 ~170-~220 Norea gondolata Nag Hammádi IX,2
29958 177 A gall gyülekezetek levele Euszebiosz közvetítésével maradt ránk
29959 180 Passio sanctorum scilitanorum legrégebbi fenmaradt latin keresztény írat
29960 ~180-~185 Szent Apollonius cselekedetei
29961 ~180-~220 kerygmata petrou (péter prédikációi) A Kelemen regények feltételezett forrása
29962 ~180-~230 Sexus mondásai Nag Hammádi XII,1
29963 ~180-~250 Jakab 1. Apokalipszisse Nag Hammádi V,3
29964 180-~250 Fülöp evangéliuma Nag Hammádi II,3
29965 ~188-~217 Talmud
29966 ~190-~230 A Nagy Seth második tanácsa Nag Hammádi VII,2
29967 ~193-~216 Aberkiósz sírfelirata
3. sz.
301 Antiochiai Szent Szerápión ?-~211 41
30101 ~200-~210 töredékek elveszett csak Euszebiosz idézetek...
302 Efézusi Apollóniosz 40
30201 ~200-~210 töredékek elveszett csak Euszebiosz idézetek...
303 Gaiusz 59
30301 ~200-~220 töredékek elveszett csak Euszebiosz idézetek...
304 Lucius Flavius Philostratus ~170-~247
30401 ~200-~220 Tyanai Apollonius élete Lásd Euszebiosz: Hieroklesz ellen
305 Alexandriai Ammoniosz, a keresztény 3. sz. 55
30501 ~200-~230 Egy Jézus és Mózes közti harmónia
30502 ~200-~230 Egy Evangélium harmónia Lásd Euszebiosz Carpianushoz írt levelét
306 Szent Vibia Perpétua ~181-~203
30601 naplója Szent Perpétua és Szent Felicitász cselekedetei jelentős része
307 Órigenész Adamantiosz ~184-~254 54
30701 Hexapla
30702 ~248 Kelszosz ellen (8 könyv)
30703 Az alapelvekről (Peri arkhón, De principiis)
30704 Az imádságról
30705 Buzdítás a vértanúságra
30706 A húsvétról
30707 Kommentár az Énekek énekéhez
30708 Kommentár János Evangéliumához
30709 Tizenhat homília a Teremtés Könyvéhez
30710 Levélváltás Afrikanusszal
30711 Levél Gergely cézárea püspökhöz
30712 Kommentár Máté Evangéliumához
30713 Philocalia
308 Antiochiai Szent Lukiánosz ~250-~312 77
30801 Bibliafordításai
30802 Libelli de Fide csak Jeromos említéséből ismert
309 I. Szent Kallixtusz pápa ?-~222
30901 9. sz. Decretum ad Galliarum Episcopos de Conspirationibus et Illicitis Causis Ál-Izidor hamisítvány
30902 9. sz. Decretum de Ieiunio Quattuor Temporum per Annum Ál-Izidor hamisítvány
30903 ~217-~222 Dekrétumok
310 Sextus Julius Africanus ~160-~240 63
31001 Levélváltás Órigenésszel
31002 Levél Athéni Ariszteidészhez
31003 Övek (Kestoi) (24 könyv) töredékek...
31004 Pentabiblon cronologikon elveszett csak Euszebiosz idézetek, töredékek.
31005 Perzsa események Krisztus születésekor A cronologikon része?
31006 Szent Symphorosa és hét fia mártiruma A cronologikon része?
311 Alexandriai Szent Dénes (Dionüsziosz) ~190-~264 69
31101 De natura elveszett csak idézetek...
31102 Igéretek (2 künyv) töredékek...
31103 Sabellius Ellen töredékek...
31104 Levél Római Déneshez
31105 Levél Baszileidészhez
31106 Egyéb levelek
31107 Egyéb írástöredékek töredékek...
31108 Levél I. Istvánhoz
312 Szent Firmiliánosz ?-~268
31201 ~230-~268 Cipriánhoz írt levele
313 Commodianus
31301 ~240-~260 Utasításai
31302 Carmen de Duobus Populis
31303 De Saeculi Istius Fine
314 Karthágói Szent Ciprián ~200-~258 67 Thascius Caecilius Cyprianus
31401 Az elbukottakról (De lapsis)
31402 De catholicae Ecclesiae unitate
31403 Ad Fortunatum
31404 Ad Demetrianum
31405 Ad Donatum
31406 Testimoniorum libri tres ad Quirinum
31407 De Dominica oratione
31408 De habitu virginum
31409 De mortalitate
31410 De zelo et livore
31411 Sententiae episcoporum numero LXXXVII de haereticis baptizandis
31412 De bono patientiae
31413 De opere et eleemosynis
31414 levelei
31415 A bálványok hiábavalóságáról
31416 Nyilvános mutatványokról kétes szerzőség
31417 A mártiromság dicsöségéröl kétes szerzőség
31418 Az önfegyelemröl és a szüzesség elönyeiröl kétes szerzőség
31419 Bünbánatra buzditás kétes szerzőség
315 Mani ~216-~277
31501 ~250-~274 Mani evangéliuma (Nagy evangélium, Az élet evangéliuma)
316 Szent Kornél pápa ~180-~253 66
31601 ~251-~253 Levele Fabiushoz
31602 9. sz. Decretum ne Sacerdotes Domini Iurare Praesumant Ál-Izidor hamisítvány
31603 9. sz. Decretum de Translatione Corporum Apostolorum Ál-Izidor hamisítvány
31604 Levele Cyprianhoz hamis
317 Novatianus (ellenpápa) ~200-~258 70
31701 De Trinitate
31702 De Cibis Judaicis
31703 Levelei
318 I. Szent István pápa ~200-~257
31801 Decretum Hilario Episcopo Directum
31802 Decretum Supra Omnibus Episcopis Scripta
319 Szent Dénes pápa ?-~268
31901 ~259-~268 Szabellianisták ellen
31902 9. sz. Decreta ad Urbanum Praefectum Ál-Izidor hamisítvány
31903 9. sz. Decretum ad Severum Episcopum Ál-Izidor hamisítvány
320 Alexandriai Theognosztosz ~210-~280
32001 ~260-~280 Hypotyposeis (7 könyv)
321 Csodatévő Szent Gergely ~213-~270 65
32101 Köszöntőbeszéd
32102 A Szentháromságra vonatkozó hitvallás
32103 Kánoni levél
32104 Metaphrasis a Prédikátor könyvéhez
32105 Ad Theopompum de passibilitate et impassibilitate Dei kétes szerzőség
32106 Philagrioszhoz a lélek egységéről kétes szerzőség
32107 Rövid értekezés a lélekről Tatianoszhoz kétes szerzőség
32108 Négy homilia kétes szerzőség
32109 Szekcionalis hitvallas kétes szerzőség
32110 Tizenkét téma a hitről kétes szerzőség
32111 Minden szentről kétes szerzőség
32112 Máté Evangéliumáról kétes szerzőség
32113 Homilia Isten örök szűz Szent Anyáról
322 I. Félix pápa ?-~274
32201 9. sz. Decreta Supra Benigno Episcopo Directa Ál-Izidor hamisítvány
32202 9. sz. Decreta Supra Episcopis Galliarum Directa Ál-Izidor hamisítvány
32203 9. sz. Decreta ad Paternum Episcopum Ál-Izidor hamisítvány
32204 Epistolae
323 Potonyi Szent Victorinus ?-~304 74
32301 De Fabrica Mundi
32302 In Apocalysin
32303 Victorini Episcopi Petavionensis Opera
324 Olömposzi Szent Methodiosz ?-~311 83
32401 Tíz szűz lakomája (Symposion seu convivium virginum)
32402 A szabad akaratról (De autexusio)
32403 A feltámadásról (De resurrectione)
32404 Porphüriosz ellen (Adversus Porphyrium)
32405 De creaturis
32406 De vita
32407 De cibis Judaicis
32408 De lepra
32409 De sanguisuga
32410 Jónás története
32411 Beszéd Simeonról és Annáról
32412 Beszéd a Zsoltárokról
32413 Vértanúkra vonatkozó
32414 A keresztről és szenvedésről
32415 Egyéb töredékek
32416 Kétes töredékek
325 Alexandriai Pierius ?-? 76
32501 ~280-~310 Pál első Korinthusi leveléről
326 Cézáreai Pamphilus ~240-~309 75
32601 Órigenész védelmébe Rufinus lat. Ford.
32602 Az Apostolok Cselekedetei magyarázata
327 Siccai Idösebb Arnobius ?-~330 79
32701 ~303 Disputationum adversus gentes (7 könyv)
328 Kárthágói Pontius diákónus 68
32801 Cyprian élete
329 Hermias Philosophus 3. sz
32901 Gentilium Philosophorum Irrisio
330 Szent Zefirin pápa ?-~217
33001 9. sz. Decretalia ad Episcopos Per Aegyptum Constitutos Ál-Izidor hamisítvány
33002 9. sz. Decretalia ad Episcopos Per Siciliam Constitutos Ál-Izidor hamisítvány
331 I. Szent Orbán pápa ?-~230
33101 9. sz. Decretum de Communi Vita et Oblationibus Fidelium Ál-Izidor hamisítvány
332 Szent Pontiánusz pápa ?-~235
33201 9. sz. Decreta ad Episcopum Felicem Scribonium Ál-Izidor hamisítvány
33202 9. sz. Decretum Supra de Fraterna Dilectione et Vitandis Malis Ál-Izidor hamisítvány
333 Szent Anterósz pápa ?-~236
33301 9. sz. Decreta ad Episcopos Per Beticae Atque Toletanae Constitutos Ál-Izidor hamisítvány
334 Szent Fábián pápa ?-~250
33401 9. sz. Decretum de Ordinibus Ecclesiasticis Ál-Izidor hamisítvány
33402 9. sz. Epistola ad Hilarium Episcopum Ál-Izidor hamisítvány
33403 9. sz. Epistola ad Omnes Orientales Episcopos Ál-Izidor hamisítvány
335 I. Szent Luciusz pápa ~205-~254
33501 9. sz. Decreta Occidentalibus Episcopis Directa Ál-Izidor hamisítvány
336 II. Szent Szixtusz pápa ~215-~258
33601 9. sz. Decretum ad Gratum Episcopum Ál-Izidor hamisítvány
33602 9. sz. Decretum ad Hispaniarum Episcopos Directum Ál-Izidor hamisítvány
33603 9. sz. Epistolae et Decreta Ál-Izidor hamisítvány
337 Szent Eutükhianosz pápa ~215-~258
33701 9. sz. Decretum ad Gratum Episcopum Ál-Izidor hamisítvány
33702 9. sz. Decretum ad Hispaniarum Episcopos Directum Ál-Izidor hamisítvány
338 Szent Kájusz pápa ~215-~258
33801 9. sz. Decretum ad Gratum Episcopum Ál-Izidor hamisítvány
339 Szent Marcellinusz pápa ~215-~258
33901 9. sz. Decretum ad Gratum Episcopum Ál-Izidor hamisítvány
33902 9. sz. Decretum ad Hispaniarum Episcopos Directum Ál-Izidor hamisítvány
340 Laodikeiai Szent Anatóliosz ?-~283 73 Alexandriai néven is említik
34001 Művei
341 Jeruzsálemi Szent Sándor ?-~251 Cappadociai néven is említik
34101 Levelek
342 Alexandriai Szent Theonasz ?-~300
34201 Levele Lucianushoz
343 Malkhión 71
34301 Írásai
344 Venantius Honorius
34401 Húsvétról
399 NN
39901 ~200-~225 Tamás apostol cselekedetei
39902 ~200-~230 Zostrianos Nag Hammádi VIII,1; nagyon rossz állapotban...
39903 ~200-~230 Séth 3 sztéléje (oszlopa) Nag Hammádi VII,5
39904 ~200-~230 Szövegmagyarázat a lélekről Nag Hammádi II,6
39905 ~200-~250 Didaszkália
39906 ~200-~250 Jeu könyvei a Bruce Kodex része
39907 ~200-~300 Pistis Sophia Askew Kodex része
39908 ~200-~300 Háromoldalú értekezés (Tripartite Tractate) Nag Hammádi I,5
39909 ~200-~300 Az Archonok Hiposztázissa Nag Hammádi II,4
39910 ~200-~300 Hálaadó ima Nag Hammádi VI,7
39911 ~200-~300 Péter gnosztikus apokalipszise Nag Hammádi VII,3
39912 ~200-~330 Constitutio Ecclesiastica Apostolorum
39913 ~200-~350 Az egyiptomiak kopt evangéliuma Nag Hammádi III,2 és IV,2
39914 ~200-~450 Monarchianista előszavak
39915 ~250-~300 Silvanus tanításai Nag Hammádi VII,4
39916 ~250-~300 Aszklépiosz 21-29 Nag Hammádi VI,8
39917 ~250-~350 Illés kopt apokalipszise
39918 ~250-~400 Pál apokalipszise
39919 ~270-~330 Marsanes Nag Hammádi X,1
39920 ~270-~330 A világ eredete Nag Hammádi II,5 és XIII,2
39921 ~270-~350 De Recta in Deum Fide
39922 ~270-? Xantippe, Polüxéna és Rebekka cselekedetei
39923 ~250 ? Zosimus elbeszélése
39924 Névtelen püspök ~254-~256 Novotian ellen
4. sz.
401 Alexandriai I Péter ?-~311
40101 A Péter valódi cselekedetei
40102 Kanonikus Levél
40103 Töredékek
402 Kaiszareiai Euszebiosz ~263-~339 81
40201 Egyháztörténet (Historia Ecclesiastica)
40202 Palesztina vértanúi (De Martyribus Palaestinae)
40203 Vita Constantini et Oratio ad coetum sanctorum
40204 Epistula ad Ecclesiam Caesariensem
40205 Krónika (Khronikoi kanónesz)
40206 Onomasticon
40207 Az evangélium igazolása (Demonstratio Evangelica)
40208 Egyházi teológia (Ecclesiastica Theologia)
40209 Prófétai kivonat (Eclogae Propheticae)
40210 Evangéliumi felkészülés (Praeparatio Evangelica)
40211 Porfir ellen
40212 Hieroklesz ellen (Contra Hieroclem)
40213 Marcellus ellen
40214 Levél Carpianushoz
40215 51. Zsoltárról
40216 De Sollemnitate Paschali
40217 Vértanúkról (Encomium)
40218 Az Evangéliumok kánonja
40219 Theopania
40220 A csillagról
403 Leucius Charinus ?-?
40301 ~300-~350 Hamisított Apostolok Cselekedetei ?! Photius említése
404 Lactantius, Lucius Caecilius Firmianus ~250-~325 80
40401 ~304-~305 Isten műve (De opificio Dei)
40402 ~305-~313 Isteni tanítások (Divinae institutiones) (7 könyv)
40403 Az Isteni tanítások kivonata (Epitome)
40404 ~316-~317 A keresztényüldözők halála (De mortibus persecutorum)
40405 ~324 Isten haragja (De ira Dei)
40406 töredékek
40407 Főnixmadár kétes szerzőség
40408 Az Úr szenvedése (Carmen de Passione Domini) kétes szerzőség
40409 Carmen de Pascha kétes szerzőség
405 Alexandriai I Sándor ~250-~328 62
40501 Arius leváltása
40502 Epistula encyclica
406 Autuni Szent Reticius ?-~334 82
40601 ~310-~334 Énekek énekéhez írt magyarázat elveszett, Jeromos említéséből ismert
40602 ~310-~334 Novotian ellen elveszett, Jeromos említéséből ismert
407 I. Szent Marcell pápa ~255-~309
40701 9. sz. Decreta ad Maxentium Ál-Izidor hamisítvány
40702 9. sz. Decreta ad Universos Episcopos Per Antiocenam Constitutos Ál-Izidor hamisítvány
408 Szent Euszebiosz pápa ~~255-~310
40801 9. sz. Decreta Supra Alexandrinis et Aegyptiis Directa Ál-Izidor hamisítvány
40802 9. sz. Decreta ad Episcopos Per Campaniam et Tusciam Constitutos Ál-Izidor hamisítvány
40803 9. sz. Decreta ad Episcopos Per Gallicanas Provincias Constitutos Ál-Izidor hamisítvány
409 Szent Miltiadész pápa ?-~314
40901 9. sz. Decreta Ál-Izidor hamisítvány
40902 9. sz. Decreta ad Fratres Marinum. Benedictum. Leontium Ál-Izidor hamisítvány
410 Világosító Szent Gergely ~257-~331
41001 Gyógyító Beszédek és Tanítások
411 Perzsa Szent Aphrahat ~280-~345
41101 Bizonyítások
412 Lükonpoliszi Sándor
41201 ~301 ? Mani tanai ellen (Pros tas Manichaíou dóxas)
413 Arkhelaosz 72
41301 Manicheusokkal folytatott vitatkozások
414 Szent Phileasz ?-307 78
41401 Levelek
499 NN
49901 ~300-~320 Ál-Kelemen-Homiliák (20 homilia)
49902 ~300-~390 Seneca és Pál levelezése
49903 ~300-~400 Tamás apokalipszise
49904 ~300-~400 Freer-logion
49905 ~300-~600 Gamáliel evangéliuma
49906 ~320-~380 Ál-Kelemen-Felismerések (Recognitiones) (10 könyv)